Выгодная цена на marble bathroom vanity graniteempirecin.com. . nuubu detox patches nz chemist warehouse

Çocuk Oyun Parkları

oyun ParkıAçık havada koşmak, oynamak bir çocuğun yalnızca fiziksel gelişimi için değil aynı zamanda kişisel gelişimi için de son derece önemlidir. Oyun, çocuğun psikolojik gelişimine, sosyalleşmesine katkı sağlar. Çocuklar oyun oynayarak problem çözme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirirler,çocuklara bu olanakları sağlarken onların güvenli ve özgürce oynayabilmeleri için park yapımında dikkat eidlmesi gereken noktalar vardır.
Bir çocuk parkı nasıl olmalıdır?
ahşap Oyun Parkı Bu konu çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, çocuk psikolojisi, beden eğitimi, tasarım, peyzaj mimarlığı, şehir planlama gibi çok sayıda disiplinin ortak çalışması gereken bir alandır. Değişen yaklaşımlarla birlikte tasarım kriterleri de çeşitlenmekte, değişmektedir. Yine de çocuk parklarının tasarlanması ile ilgili temel kriterleri özetlemek mümkündür;
  • Erişilebilirlik. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuk evinden çıkarak tek başına 2-3 dakikada konut birimindeki parka, 10 dakikada mahalle parkına gidebilmelidir. açık hava oyun parkı
  • Güvenlik. Kullanılan malzeme ve tasarımlar standartlara uygun olmalıdır. Parmaklıklar arasındaki aralıklar çocuğun başını sokmasına izin vermeyecek ölçüde olmalı gibi. Park Zemininin darbelerden emici özellikte olması gerekir. Asfalt veya beton zemin uygun değildir. Toprak veya çimen zemin de hava şartlarına göre darbe emici özelliği değişebileceğinden önerilmez. Park zemininde su birikintisi ve çamur olmamalıdır. Zemin kum, kauçuk veya kauçuk benzeri bir hazır kaplama materyal olabilir. Salıncaklara dikkat! Bir barda 2’den fazla salıncak olmamalıdır. dış mekan çocuk parkıKüçük bebekler için olan salıncakların her yönden kapalı oturaklı salıncak şeklinde olması gerekir ve bu salıncakların her birinin kendi ayrı asılma barı olmalıdır.
  • Çeşitlilik ve çekicilik. Farklı aktivite olanaklarını içermelidir. Neşeli, süprizli olmalı, keşif duygusuna ve hareketliliğe olanak tanımalıdır. Salıncak,tahterevalli,tırmanla ip sistemleri, kum havuzu, ahşap oyun parkları,metal plastik oyun parkları, oyun ebleri ,kale oyun parkı,gondol gibi yaş grubuna göre dizayn edilmiş çeşitlerdne oluşmalıdır.
  • Kontrol. Çocuklar ebeveynlerin gözetimi olmaksızın oynayabilmelidirler. Parkın etrafı çevrili olmalıdır. Ayrıca ebeveynin oturduğu yerden çocuğunu görebilme imkanı olmalıdır. ƒ Karma kullanım. Farklı yaş gruplarının (yaşlılar, gençler gibi) bir arada olmasına ve görsel etkileşime olanak sağlamalıdır.
  • Doğru malzeme. Sentetik çevre yerine olabildiğince doğal bir çevre oluşturulmalıdır. Yeni oyun elemanlarında ağırlıklı olarak ahşap ve doğal malzeme kullanıldığı söylenebiliraçık hava oyun grupları
  • Sosyalleştirici. Çocukların birbirleri ile ve çevreleri ile etkileşime girmelerine, birlikte oyun oynamalarına, oyun kurmalarına olanak tanımalıdır. Yalnızca çocukların değil aynı zamanda anne, baba, büyükanne ve dedelerin de sosyalleşmesine katkı sağlamalıdır.
  • Peyzaj. Çocuk oyun alanları bir kentin yeşil alan sistemi içerisinde tasarlanmalıdır. Yürüme ve bisiklet yolları ile desteklenmelidir. Kentin yeşil alan sistemine paralel olarak oyun alanları da mekansal ve işlevsel olarak farklılaşabilir.
  • Kullanıcı talepleri. Parkların tasarlanmasında iklim, topoğrafya gibi fiziksel faktörler kadar önemli bir diğer konu ise kullanıcıların talepleridir. Kültürel farklılıklar, alışkanlıklar parkların tasarımında dikkate alınmalıdır.
  • Yaş grubuna göre oyun alanları ayrılmalı Park alanları yaş gruplarına göre ayrılmalıdır. 2 yaş altı, 2-5 yaş ve 5 yaş üzeri çocuklar, 3 ayrı oyun alanında oynamalıdır.

Hizmetlerimiz!

Dikey Bahçe oluşturmak için kullanılan üç ana malzeme var; duvara 10 cm mesafe ile monte edilmesi gereken metal bir çerçeve, duvar ile bahçe arasındaki izolasyonu sağlayacak, duvarın ıslanmasını engelleyecek bir PVC plaka ve kısa köklü bitkilerin tutunacağı, poliamitten yapılmış, küflenmeye karşı dayanıklı keçe katman.

Bahçe Mobilyaları: Dış ortamlara karşı dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler seçiniz. Öncelikle de bahçe mobilyası seçerken dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün seçildiğinden emin olunması gerekmektedir. Bahçe veya açık balkonlar toz toprak alabilen yerlerdir. Bu yüzden mobilyanın kolay temizlenebilmesi çok önemlidir.. Ahşap mobilyalarda daha pürüzsüz yüzeyler, plastik malzemelerde damarsız ve parlak yüzeyler tercih edilmez ise damarların ve pürüzlerin arasına dolacak tozlar daha yepyeni almış olduğunuz mobilyalarınızı eski ve kirli bir görüntü sergileyebilir.

Peyzaj : Bilimsel ve sanatsal ilkelerin ve teknolojinin kullanılması ile doğal ve kültürel çevrenin planlanması, tasarlanması ile oluşturulur.çevresel ve estetik kalitenin geliştirilmesi ile yaşayanlar için sağlıklı estetik bir mekanlar oluşturulur .